• Pāvila vēstule filipiešiem 4:6: ''Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā.''

 • TU VIENMĒR ESI MĪĻI GAIDĪTS PĀVILA DRAUDZĒ

 • Jāņa. 3:16 “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis…”

 • Pāvila vēstule romiešiem 8:28: ''Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.''

 • PĀVILA DRAUDZE

 • Pāvila draudzes skola

  Skola ir viena no draudzes nozarēm – līdzīgi kā svētdienskola.

  Pāvila draudzes skola vēlas sagatavot cilvēkus, kas ar kontekstuālu Bībeles sapratni un skaidrošanu kalpo citiem cilvēkiem. Ir labi cilvēkiem kalpot no savas pieredzes un ar savu liecību. Bet par Dieva vārdu ir sacīts, ka tas ir asāks par abās pusēs griezīgu zobenu (Ebr. 4,12; tas nav sacīts par liecību). Tieši Dieva vārds padara gudru pestīšanai (2. Tim. 3,15).

 •  

  Dievkalpojumi notiek katru svētdienu, plkst. 11:00.

  Dievkalpojuma laikā tiešraide pieejama dievkalpojumu sadaļā .

  Dievkalpojuma ieraksts 08.10.2017

 • PĀVILA DRAUDZE